XIII. Slovensko - Poľské Hospodárske Fórum

Zaujímate sa o burzu? O obchod s elektrickou energiou, alebo plynom na Komoditnej burze vo Varšave? Chceli by ste svoju firmu raz dostať na Burzu cenných papierov? Viete, že je to ďalší spôsob, ako získať kapitál pre rozvoj vášho podnikania? Chceli by ste sa stať akcionárom a zarábať na akciách aj keď nie ste podnikateľom? Zaujíma Vás kapitálový trh v Poľsku?

Ak áno, neváhajte. Máte možnosť stretnúť sa až s dvoma predstaviteľmi burzy z Varšavy. Z komoditnej burzy s energiami (TGE) príde jej predseda predstavenstva Ireneusz Łazor a z Burzy cenných papierov (GPW) podpredseda predstavenstva Mirosław Szczepański. Neváhajte a príďte 15. októbra do Spišskej Novej Vsi. Prečo? Už po XIII. krát sa v historicky vzácnej Redute uskutoční Slovensko - poľské hospodárske fórum, ktoré organizuje Euroregión Tatry pod patronátom Tomasza Chłońa, Veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave a Vasila Grivnu,  Veľvyslanca Slovenskej republiky vo Varšave.

Predseda predstavenstva TGE, Komoditnej burzy s energiami vo Varšave, Ireneusz Łazor v podrobnom vystúpení pozve slovenské firmy na obchodovanie s plynom a elektrickou energiou na Komoditnej burze vo Varšave. Povie o úlohe burzy v rámci liberalizácie trhu s plynom v Poľsku, vysvetlí výhody pre účastníkov a predstaví obchodné príležitosti pre slovenské firmy.

Podpredseda predstavenstva GPW, Burzy cenných papierov vo Varšave, Mirosław Szczepański osobne informuje účastníkov fóra o postavení GPW v Európe a regióne CEE (Stredná a Východná Európa), o úlohe GPW pri zvyšovaní príťažlivosti stredoeurópskeho kapitálového trhu a tiež o ponuke pre slovenské spoločnosti na parkete Varšavskej burzy. (Na burze GPW sú zo slovenských firiem ASSECO CE – od roku 2006 a od roku 2012 aj Tatry Mountain Resorts).
 
Budete počuť o nových možnostiach, nových výzvach, ktoré pred Vami stoja v oblasti akciového podnikabnia ale aj obchodovania s elektrickou energiou a plynom. Neváhajte, zaregistrujte sa a  vyplňte prihlášku

Workshop

Aj toho roku sa môžete v časti Workshop dozvedieť praktické návody na to, ako začať podnikať v Poľsku. Neváhajte. Poľsko je jediná krajina v EÚ, v ktorej počas krízy celých šesť rokov hospodárstvo rástlo a zahraničný obchod Slovenska s Poľskom má najvyššiu dynamiku zo všetkých relevantných krajín EÚ (o 38 % za 5 rokov krízy od 2008 až 2012).

Vzhľadom na našu jazykovú blízkosť a podobný ľudský Poliakov a Slovákov predstavuje Poľsko pre Slovensko obrovský potenciál. Príďte preto 15. októbra do Spišskej Novej Vsi. Účasť na fóre je zdarma, počet miest je však obmedzený. Preto neváhajte, zaregistrujte sa a vyplňte prihlášku.

B2B stretnutia

Prítomnosť predsedov Poľsko-slovenskej priemyselno-obchodnej komory a Slovensko-poľskej obchodnej a priemyselnej komory, Vám dáva šancu, že ak si v prihláške vyplníte s akou firmou by ste chceli rokovať, komory urobia všetko preto, aby sa tak stalo. Vyplňte prihlášku a uvidíte, že sa to oplatí.

Tešíme sa na Vás

Jozef Ďubjak, predseda Rady Združenia Euroregión Tatry
Vladislav Chlipala, ekonomický diplomat Veľvyslanectva SR vo Varšave

PROGRAM

08.30 - 09.00 Prijatie účastníkov fóra primátorom mesta Spišská Nová Ves na Radnici

09.00 - 09.3009.00 - 09.30 Presun účastníkov do Reduty, registrácia účastníkov

09.30 - 10.30 Otvorenie fóra v priestoroch Reduty
Jozef Ďubjak, predseda Rady Združenia Euroregegiónu Tatry, primátor mesta Trstená
Ján Volný, primátor mesta Spišská Nová Ves

Slávnostné príhovory
Tomasz Chłoń, veľvyslanec Poľskej republiky v SR
Vasil Grivna
, veľvyslanec Slovenskej republiky v PR

10.30 - 11.00 Úloha burzy v rámci liberalizácie trhu s plynom v Poľsku - výhody pre účastníkov a obchodné príležitosti:
Ireneusz Łazor, Predseda predstavenstva Komoditnej burzy s energiami vo Varšave

  • Dynamika rozvoja trhu – proces liberalizácie v Poľsku – vplyv obligo a elastických burzových nástrojov
  • Zásady fungovania na TGE (Komoditna burza s energiami)
  • Zámery TGE v oblasti nových riešení - Burzová informačná platforma pre trh s plynom, finančné produkty
  • Výzvy spojené s ďalším rozvojom trhu s plynom


11.00 - 11.10 Diskusia

11.10 - 11.30 Plynové prepojenie Poľska a Slovenska – zvýšenie energetickej bezpečnosti
Rafal Wittmann, Riaditeľ pre Rozvoj, GAZ System SA - Poľsko

11.30 - 11.50 Plynové prepojenie Poľska a Slovenska – zvýšenie energetickej bezpečnosti
Rastislav Ňukovič, Generálny riaditeľ, Eustream a.s. - Slovensko

11.50 - 12.10 Úspešný vstup slovenskej firmy na trh s energiami v Poľsku
David Vlnka, CEO, Energie2 - firma predávajúca el. energiu a plyn v krajinách strednej Európy

12.10 – 12.30 Diskusia

12.30 – 13.30 Obed

Workshop "Podnikajte v Poľsku"

13.30 – 13.50 Prečo sa oplatí podnikať v Poľsku?
Vladislav Chlipala, ekonomický diplomat, Veľvyslanectvo SR vo Varšave

13.50 – 14.30 „Zvyšovanie príťažlivosti stredoeurópskeho kapitálového trhu s účasťou GPW"
Mirosław Szczepański
, podpredseda Predstavenstva, Burza cenných papierov vo Varšave - GPW

  • Makroekonomický výhľad pre Stredo-východnú Európu
  • Postavenie GPW v Európe a regióne CEE - Strednej a Východnej Európe
  • Úloha GPW pri zvyšovaní príťažlivosti stredoeurópskeho kapitálového trhu
  • Ponuka GPW a zahraničné spoločnosti na parkete Varšavskej burzy


14.30 – 15.15 Hlavné rozdiely v práve, účtovníctve a daniach v Poľsku
Martin Porázik, Effix s.r.o.

15.15 – 15.30 Ako môže malá a stredná firma previezť tovar v EU, keď vlastnej dopravy niet.
Andrzej Siess, Raben-group
Martin Majtán, Raben Logistics Slovakia s.r.o

15.30 – 15.45 B2B stretnutia a rokovania so zástupcami komôr

František Ľach, bývalý Obchodný radca Veľvyslanectva SR vo Varšave
Piotr Cebulski
, predseda Poľsko-slovenskej priemyselno-obchodnej komory v Krakove
Stanislav Kučírek
, predseda Slovensko – poľskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline
Ján Mišura
, riaditeľ Žilinskej regionálnej komory SOPK
Ing. Daniela Kleinová
, riaditeľka Kancelárie SOPK, Spišská Nová Ves

15.45 – 16.15 Diskusia

Ukončenie XIII. Slovensko-poľského hospodárskeho fóra

 

Záštita:
Tomasz Chłoń, Veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave
Vasil Grivna, 
Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave

Organizátor:

Združenie Euroregión Tatry

Hlavní partneri:
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave,
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave,
TGE - Towarova Gielda Energii - Komoditná burza energií vo Varšave
GPW - Burza cenných papierov vo Varšave
GAZ System SA
Eustream a.s.

Partneri:
Asseco CE
Energie2
Effix s.r.o.,
sky blue, s. r. o. – O2 partner pre podnikateľov

Mediálni partneri:

ETARGET
wnp.pl

Organizátor 

Euroregión TATRY

 

Patronát

Z POĽSKEJ REPUBLIKY

ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tomasz Chloń,
Veľvyslanec Poľskej republiky v Bratislave

Vasil Grivna,
Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Varšave

 

 

   
     Energie2, a.s.
     EUSTREAM logo